18. des, 2015

SV fremmet forslag om å grunnlovsfeste allemannsretten!

www.dnt.no


- Dette er et viktig og svært gledelig initiativ fra SV på tampen av Friluftslivets år. Retten til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen er en del av vår kulturarv og et viktig prinsipp som også bør gjenspeiles i grunnloven. God tilgang til norsk natur er helt avgjørende for muligheten til å drive friluftsliv, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas.

DNT: 17.12.15.