5. des, 2015

Vindkraftverk kan ødelegge for forsvarets radar

www.tu.no


Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører nå feltforsøk for å finne ut hvor stor påvirkningen er, og hva som eventuelt kan gjøres.

Opprinnelig skulle feltforsøkene være ferdig i august i år. Men i et brev til Nordisk Vindkraft i november skriver Forsvarsbygg at feltforsøkene ikke blir ferdige før til september 2016, på grunn av «tekniske og operative årsaker».

TU: 04.12.15.