3. des, 2015

SOGs søknad om tilskudd fra Kraftfondet til forprosjekt - side 2


Grendeutvalget fikk innvilget kr. 50.000.-