1. des, 2015

Raskiftet vindkraftverk: Begjæring om tilbaketrekking av anleggskonsesjon

 

Advokat Per Øyvind Schiong m.fl. har oversendt «Begjæring om tilbaketrekking av anleggskonsesjon» til NVE med kopi til Åmot og Trysil kommuner 30.11.15.

Begjæringen er tilgjengelig på pdf-fil under «Høringer 11.12.15.».