1. des, 2015

Åmot og Trysil kommuner i gang med høringene

 

Åmot og Trysil kommuner er i gang med høringene av planendringssøknad og detalj- og MTA-plan for Raskiftet vindkraftverk. Saksframleggene med rådmennenes innstilling legges ut på en underside av «Høringer 11.12.15.» i menyen.

På grunn av tekniske problemer på nettsiden til Åmot kommune, henger vi etter med saksframleggene fra Åmot. Kommer på plass etter hvert. Saksframleggene fra Trysil er på plass.

Vi minner om høringsfristen for planendringssøknaden. NVE må ha uttalelsene innen 11. desember. Info om dokumenter etc. finnes på «Høringer 11.12.15.».

Høringsdokumentene behandles i:

  • Åmot formannskap:18. november
  • Trysil formannskap: 1. desember
  • Åmot kommunestyre: 9. desember
  • Trysil kommunestyre: 15. desember