29. nov, 2015

Søre Osen: Minner om referatet fra grendeutvalgsmøtet om avbøtende tiltak – 23.08.12.

 

Møte med lag og foreninger angående vindmøllepark og avbøtende tiltak.

Tilstede: Roger Bronken, Ivan Nergård, Erik Fjellvang, Lars Storlien, Tore Engen, Kristin Stevik, Erik Østenheden, Wenche Bronken, Frode Hagebakken, Anders Aaneby.

Vi må ha noen avbøtende tiltak som vekter opp mot en eventuell utbygging av vindmølleparken som planlegges her i Søre Osen. Det er ønskelig at er noe som skal skape trivsel i bygda og at folk vil satse, da både fastboende og turister.

Det er enighet mellom de forskjellige lag og foreningene, og grendeutvalget om at vi skal opprette et fond og søke om penger som et avbøtende tiltak. Vi krever da 10.millioner som en engangs erstatning og i tillegg vil vi ha 1 % av produksjonen i vindmølleparken.

Et eksempel: Ved en produksjon på 350 gwh/50øre kwh, vil dette utgjøre 1,75millioner i året (Produksjonstallene er hentet fra Austri Vind).

I tillegg krever vi at servicebygget som blir tilhørende vindmølleparken skal ligge i Søre Osen. Vi krever også ferdigstilling av veien både på øst- og vestsiden.

Det er kommet inn ønsker fra lag og foreninger på hva pengene skal brukes til:

Samfunnshuset ønsker

 • Nytt tak på Pavilijongen
 • Nye vinduer og dører på samfunnshuset
 • Fyring og ventilasjonsanlegg
 • EL-anlegg
 • Grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplass
 • Nytt nøkkelsystem
 • Toalett, dusj og garderobe (trenger oppussing)
 • Ny gressklipper
 • Strøm og fyringsolje årlig (100.000)

Båtforeninga ønsker:

 • Båthavn i Søre Osen

Historielaget ønsker:

 • Støtte til etablering av et sted der historiske gjenstander kan lagres/oppbevares (les et lite museum)
 • Et sted der det kan drives ulike aktiviteter som foreks. Kurs og aktiviteter ned historisk tilsnitt for både barn og voksene, kvinner og menn. På et slikt sted bør redskaper og materialer kunne ligge eller stå fremme og være tilgjengelig hele tiden
 • Støtte til kartlegging av blæstergroper, dyregraver, kullmiler m.m.
 • Istandsetting og rydding av gamle stier, klopper ect.

Idrettslaget ønsker:

 • Utbedre løypenettet
 • Løypemaskin
 • Fornye lysløypa. Helrenovering, nye stolper, trå og lamper
 • Ballbinge