25. nov, 2015

Ny kraftundersøkelse: Kostnadene stiger – prisene faller

 

Skrikende behov for omstilling

Energi: Kraftprisene stuper, mens kraftselskapenes kostnader stiger. «Det er på tide at kraftselskapene snart reagerer», sier Lars Erik Maurud i PA Consulting.

PA Consulting har i 25 år tatt temperaturen på den norske kraftbransjen, og utviklingen de seneste årene har fått konsulentselskapet til å rope varsku. For mens kraftprisene faller og faller, har kraftselskapenes kostnader skutt i været. Det har nødvendigvis ført til svakere resultater og reduserte utbytter.

 

 

 

 

Denne utviklingen må snus, mener partner Lars Erik Maurud i PA Consulting, som står bak effektivitetsmålingen. Han mener kraftselskapene nå er nødt til å stramme inn. 

- Alle aktørene kjenner seg igjen i resultatene fra denne undersøkelsen, og veldig mange av dem innrømmer at det har tatt overraskende lang tid å snu skuta, sier han.

- Hvorfor det er blitt sånn skyldes nok dels kulturen i kraftbransjen og tidvis manglende ledelse.

Investeres for mye

Hovedfunnet i årets undersøkelse er at kraftprisen i år kan havne under 20 øre pr. kilowattime (kWh) for første gang på 15 år, samtidig som kraftselskapenes kostnader har steget hvert eneste år siden 2007. Siden bunnen for åtte år siden er kostnadene opp cirka 20 prosent.

Den viktigste årsaken til den sterke økningen, mener Maurud skyldes at kraftselskapene bruker altfor mye penger på å vedlikeholde og oppgradere eksisterende anlegg.

- Det er så godt som ingen ikke-planlagte stans i norsk kraftproduksjon. Alle kraftselskapene ønsker for enhver pris å unngå dette, men det spørs om det er en riktig strategi. Hvis man vedlikeholder anlegget og bytter ut så mange komponenter at anlegget aldri stopper, mener jeg man overinvesterer, sier han.

- Det er en helt annen tenkning lenger sør i Europa. Der kjører man anleggene mye tøffere, og aksepterer at man kan få en produksjonsstans, selv om det veldig sjelden skjer.

Dårlig ledelse

Maurud mener også at eierne av kraftselskapene, som i veldig mange tilfeller er en kommune, har sviktet.

- Energibransjen har i alle år hatt eiere, som forsiktig sagt, ikke er de mest aktive kapitalistene. De har blant annet hatt for mange forskjellige målsetninger for virksomhet, og derfor ikke vært raske nok med å reagere på fallet i kraftprisene.

Kraftprisene i Norge og Norden er siden 2012 mer enn halvert. I terminmarkedet prises det dessuten inn at kraftprisene vil bli liggende rundt dagens nivå i mange år fremover.

- Utbyttekapasiteten blir bare dårligere og dårligere, så eierne må før eller siden gjøre noe for å bedre resultatene, sier Maurud.

Mer samarbeid

Ved siden av å stramme inn på investeringene i eksisterende anlegg, ser Maurud behov for en konsolidering i bransjen. Sammenlignet med Sverige har Norge langt flere og mindre kraftprodusenter.

- Fusjoner mellom kraftprodusenter har vist seg å være vanskelig siden det er mye kommunale følelser inne i bildet. Paradoksalt nok kan en kommunesammenslåing, der hver kommune har sitt kraftselskap, føre til en naturlig fusjon mellom kraftselskapene, sier han.

Samtidig mener han at operatørsamarbeid, slik Eidsiva Energi og E-co Energi har lykkes med, bør bli normen for langt flere.

- Norske vannkraftverk overvåkes i dag av rundt 40 døgnbemannende driftssentraler, mens det reelle behovet i Norge kan være et sted mellom 10 og 15, hevder Maurud.

 

Kilde: Finansavisen 25.11.15.