22. nov, 2015

50.000 kroner i tilskudd fra kraftfondet til SOG

 

Søre Osen Grendeutvalg (SOG) har søkt Trysil kommune om tilskudd fra kraftfondet 2015 til forprosjekt for kartlegging av mulighet for lokal verdiskaping.

I følge Helge Haugen, grendeutvalgets leder, og årets siste utgave av Grendeavisa har SOG fått innvilget et tilskudd på kroner 50.000. Tilskuddet er først og fremst myntet på muligheter for lokal verdiskaping med tanke på å være best mulig forberedt hvis det blir tatt en investeringsbeslutning om byggestart på Raskiftet.

Sammenlignet med tilsvarende svenske grender, som over år samhandler tett med utbygger om konkrete verdiskapingstiltak som skal iverksettes før og under utbygging, var det kanskje på tide…? Fristen for anbud gikk ut 15. november. Foreløpig framtidsplan antyder avskoging mars 2016! En planlagt brakkerigg for 150 personer i planområdet vil begrense behovet for lokal overnatting.