22. nov, 2015

Minner om: Vindkraftverk i Storbritannia blir betalt mer enn 1 million pund i uka for beredskap

 

7. januar i år publiserte vi denne meldingen:

Vindkraftverk i Storbritannia blir betalt mer enn 1 million pund i uka for å slå av turbinene!


Eierne av vindkraftverk mottar utbetalinger i erstatning for ikke å produsere elektrisitet når turbiner må slås av fordi elektrisitetsnettet ikke takler vindkraften som blir produsert. I snitt tjener et «frakoblet» vindkraftverk en tredjedel mer enn om de var i produksjon. Siden ordningen trådde i kraft for fem år siden, er det blitt overført vel 100 millioner pund i kompensasjon. 53 millioner pund ble utbetalt til vindindustrien i fjor, i følge offisielle data utarbeidet av Renewable Energy Foundation (NR). Det virkelige tallet er trolig mye høyere da ikke alle betalinger gjøres offentlig. Beløpet er betalt av forbrukerne gjennom et tilskudd som påplusses strømregningen. Kundene må altså subsidiere kraft som ikke produseres! Er det noe rart vindkraftbransjen fortsetter å pushe nye vindkraftprosjekter?  

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windpower/11323685/Wind-farms-paid-1m-a-week-to-switch-off.html