20. nov, 2015

Bräcke kommun: Lavfrekvent lyd 5-7 km fra vindkraftpark


Ljudkarta av vindkraftsprojekten i Sollefteå kommun

- Vad vi nu säkert vet är att det är en högst påtaglig risk för störningar av lågfrekvent ljud inom 5 km, och inom 10 km kan störningar uppträda under vissa väderleksförhållanden. Boende i Bräcke kommun inom 5-7 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark störs av denna typ av ljud. Ett ljud som ibland hörs mer inomhus än utomhus. Ett ljud som ibland dessutom ”känns i kroppen”.

Detta är en karta över alla i drift och planerade vindkraftsprojekt i Sollefteå kommun. Projektområdena är utmärkta på kartan och namngivna. På kartan kan man se områden som ligger ca 5 km från projektområdena och ca 10 km. Vad vi nu säkert vet är att det är en högst påtaglig risk för störningar av lågfrekvent ljud inom 5 km, och inom 10 km kan störningar uppträda under vissa väderleksförhållanden. Boende i Bräcke kommun inom 5-7 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark störs av denna typ av ljud. Ett ljud som ibland hörs mer inomhus än utomhus. Ett ljud som ibland dessutom ”känns i kroppen”.
En omfattande engelsk studie har identifierat det förhållandet att det lågfrekventa ljudet uppträder först på större avstånd från vindkraftverken. Typiskt 10 rotordiametrar och mer dvs på avstånd över 1 km. Detta ljud dämpas mycket lite jämfört med det ljud som hörs intill vindkraftverken. Det är mer högfrekvent och dämpas därigenom mycket snabbt. Det är därför att besökare säger ”jag besökte vindkraftparken xx och jag hörde bara ett lätt sus eller svisch” Det lågfrekventa ljudet liknas med det från ett flygplan som håller på att starta. Men flygplanet lyfter inte utan står kvar timme efter timme och företrädesvis kvällar, nätter och morgnar.

Åke Wikström

Kilde: Snurrigt – vindkraftsmotstånd i Ångermanland, 18. november 2015.