17. nov, 2015

Vindkraft og beredskap: Minner om NVEs lynrapport

www.nve.no


- NVE forventer at selskapene i sine risiko- og sårbarhetsanalyser legger denne og tilsvarende studier til grunn når de vurderer sine framtidige utfordringer, sier Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

_____________________________________________________________

Hyppigere tordenvær kan føre til flere strømbrudd

NVE: 30.05.2011

Klimaendringene kan føre til en økning i lynaktiviteten på 25 prosent fram mot 2050. Det kan føre til flere feil i kraftforsyningen.

Lyn er en hyppig årsak til feil i kraftforsyningen. I følge ny rapport fra NVE kan klimaendringene føre til en økning i lynaktiviteten på 25 prosent fram mot 2050 landet sett under ett. Mot århundreskiftet er det ventet en ytterligere økning i takt med stigende temperatur og økt nedbør.

– NVE forventer at selskapene i sine risiko- og sårbarhetsanalyser legger denne og tilsvarende studier til grunn når de vurderer sine framtidige utfordringer, sier Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

Rapporten, som er utarbeidet av Meteorologisk institutt, indikerer også en hyppigere forekomst av lyn på andre tider av året og i andre regioner enn det vi har vært vant til tidligere.

I dagens situasjon medfører tordenvær relativt sett et større problem for kraftforsyningen i Sørøst-Norge. I tiden framover kan områder som til nå har vært lite utsatt for lyn bli mer eksponert, og kjente problemområder kan møte ytterligere utfordringer.

Lyn er en betydelig årsak til avbrudd i det norske strømnettet. Transformatorer på høyspent distribusjonsnett hvor det ikke er gjennomgående jordledere, er særlig utsatt. Lydnedslag i en transformatorstasjon kan føre til kortslutning eller havari og medføre avbrudd i kraftleveransen til kundene i kortere eller lengre tid.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Roger Steen, tlf 22 95 90 54 / 917 53 731