12. nov, 2015

Full stopp hos Rabbalshede Kraft AB!

 

Full stopp, meldes fra Østfold!

Harmonerer ikke med Austris virkelighetsforståelse av det svenske vindkraftmarkedet. 13. august presenterte Ola Børke denne sannheten for grunneierne i Raskiftet: «Sverige er et av de heteste og mest aktive markedene i Europa, på tross av lave priser». Grunngives med:

 

 

 

Nordisk vindkraft er fortsatt attraktivt for langsiktige investorer

• Lav kostnad for fornybar er vurdert som risikodempende med hensyn til politiske endringer

• I et stadig mer sammenkoplet Europeisk kraftsystem, er produsentene med laveste kost vinnerne!

• Ekstrem konkurranse om prosjekter I Tyskland og UK gjør at investorene ser til Norden

• Makrofaktorene er til fordel for Norden; stabilt politisk, godt nett, transparente prosesser (?) og stabile økonomier.

Svensk virkelighet:

«Rabbalshede Kraft AB er en av de større i den svenske vindkraftbransjen. De har 71 turbiner i drift (8 anlegg), 47 turbiner under prosjektering, ubrukte konsesjoner for 65 turbiner (8 anlegg) og søknader inne for 135 turbiner - blant sistnevnte er deres kjempeprosjekt i Jämtland, Åndberg Vindpark, på 100 turbiner, vist på kartet under. Allikevel har de, i følge hjemmesiden, ingen prosjekter under bygging i øyeblikket. Kanskje ikke så rart, de siste 3 års resultater har gitt minus 55 mill., og nå har de tapt et prosjekt nær norskegrensa pga klager, noe som sikkert har kostet dem noen millioner. Nå i november har de innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å få fullmakter til refinansiering.»