8. nov, 2015

Eidsiva-kritiker valgt inn i bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi

www.ostlendingen.no


Varaordfører Finn Olav Rolijordet (Rødt) fra Gjøvik er ny i bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi. Han er oppdatert på alle selskapene i Eidsiva-konsernet, og anser seg kompetent til å sitte i bedriftsforsamlingen.

Østlendingen: 07.11.15.