7. nov, 2015

Påminnelse: Planendringssøknaden for Raskiftet er ute på høring

webfileservice.nve.no


Høringsfrist 11. desember 2015. Swecos konsekvensutredning for ny transportveg m.m. er lagt ut som eget blogginnlegg.