7. nov, 2015

Opptak fra åpen spørretime vedr. endringer i konsesjonsvilkårene for Raskiftet vindkraftverk

Åmot: Kommunestyresalen 04.11.15. Ordfører Ole Gustav Narud (Sp) svarer på spørsmål fra Snefrid Reutz-Håkenstad.