5. nov, 2015

Åpen spørretime i Åmot kommunestyre


God mottakelse av Åmot kommunestyre under åpen spørretime 4. november. Takk for det.

Spørsmålene vi ønsket svar på berørte vilkår og planendringer for Raskiftet vindkraftverk. Vi er svært bekymret for prosjektets utvikling og detaljplanens tøying av klare vilkår.

To plansjer var trykket opp og ble sendt rundt:

1) Karttegning over prosjektbegrensningene for natur og miljø som viser at Raskiftet-området er et stykke natur med store verdikvaliteter.
2) Tegning av foreslåtte skiløypetraséer og fastlagte turbinplasseringer omgitt av skravert sikkerhetssone på ca. 400 meter fra turbinpunkt. Sikkerhetssonene overlapper hverandre, og viser tydelig hvorfor planområdet stenger seg selv. Forslaget om å legge en 5,3 km lang skiløype rundt turbiner i nord, som går langs skjæringspunktet av to risikosoner, er så farlig at man ikke klarer å ta forslaget på alvor!