31. okt, 2015

Nå kan du lese detalj- og MTA-planen som er lagt ut på høring

www.nve.no


Detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen for Raskiftet vindkraftverk er lagt ut på begrenset høring. Diverse dokumenter finner du ved å følge linken.

NVE: 30. oktober 2015.