27. okt, 2015

Jakter utenlandsk kapital

 

JOBBER: Den endelige beslutningen om det blir vindkraftverk ved Raskiftet er ennå ikke tatt. Daglig leder Ola Børke i Austri Vind jobber med grunnlaget for milliardinvestringen.

 

Jakter utenlandsk kapital

Fortsatt usikkert om spaden kan settes i jorda for Raskifte vindkraftverk!

 

JOBBER: Den endelige beslutningen om det blir vindkraftverk ved Raskiftet er ennå ikke tatt. Daglig leder Ola Børke i Austri Vind jobber med grunnlaget for milliardinvestringen.

Entreprenørene er i gang med anbudene og detaljplanleggingen av vindkraftanlegget til rundt 1,4 milliarder kroner i Raskiftet har kommet langt. Men om det blir en realitet, er ennå uklart.

Austri Vind-sjef Ola Børke sier at det jobbes både med å finne det totale kostnadsbildet og med å finne en ny investor. I dag er det Eidsiva Vekst, Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind AS som sammen eier Austri Vind.

Avskrivninger

– Vi har fått signaler om at eierne ønsker en ny aktør på eiersida og gjerne utenlandsk. Jeg vet ikke hvor avgjørende dette er for om anlegget blir en realitet, men vi jobber i hvert fall med å finne en investor. Det er også viktig om regjeringen får grønt lys fra ESA til å innføre de nye avskrivningsreglene for vindkraftverk, sier Børke.

Regjeringen har lagt fram forslag om å ha samme avskrivningsreglene som i Sverge, altså lineære avskrivninger over fem år. Saken ligger til behandling i ESA-systemet og Børke tør ikke si når avklaringen vil komme.

Det er skjedd mye på teknologisiden siden de første planene med Raskifte-anlegget ved Osensjøen. Turbiner er utviklet som passer de aktuelle vindressursene på stedet bedre. Men på andre siden av vektstanga kommer et annet kraftmarked med langt dårligere priser.

Kontroll

– Vi er nødt til å gjøre beregninger på hva vi kan klare å produsere og til hvilken pris. Det er mer usikkerhet nå, enn da de første planene ble gjort i 2011. Alle vindkraftverk i Norge er marginale, men vi mener prosjektet er godt. Så må vi se om det er godt nok, sier Ola Børke.

Han mener Austri har god kontroll på kostnadene og mulighetene i anlegget, det er de ytre rammevilkårene som vil avgjøre lønnsomheten. Ved siden av anlegget ved Osensjøen, er det også planer om vindkraftverk i Kjølberget i Våler. Her venter Børke på en avklaring fra departementet før jul. Det jobbes med vindmålinger og Børke sier at så langt viser målingene at det er gode vindressurser i området.

Gunnar Østmoe, Østlendingen: Nettutgaven 26.10.15.