23. okt, 2015

Vil ha anbud i november

OX2 og Austri Vind vil ha anbudstilbud i hende 15. november. Denne uka var det informasjonsmøte med entreprenører. Foto: Monika Søberg, Lokalavisa Trysil-Engerdal. Tillatelse til å benytte foto.

 

 

 

Næringssjef Gro Svarstad var med på informasjonsmøtet denne uken. Det var mange store nasjonale aktører og mange svenske aktører. «For lokale entreprenører og tjenesteytere er det viktig å bli med nå hvis de vil ha en del av kaka på borti 1,4 milliarder som skal investeres», sier Håkon Rustad.

 

Vil ha anbud i november

Arbeidet med vindkraftverket kan starte opp allerede i april, og kampen for å ta en del av den store investeringskaka er i gang.

 

Søre Osen: Denne uken holdt Austri Raskiftet sammen med svenske OX2 sitt andre informasjonsmøte for potensielle utbyggere og andre som kan tenkes å ha noe å tilby dersom vindkraftverket på Raskiftet blir bygget ut.

Austri Vind planlegger for en realisering av prosjektet, og er i gang med å innhente anbud. Det er OX2 som i praksis blir ansvarlig for å gjøre alle anskaffelser. Turbinanskaffelser har kommet svært langt.

– Vi har en rettskraftig konsesjon, påpeker Ola Børke. Spørsmålet nå er hvorvidt det vil lønne seg. For å finne ut det må entreprenører og andre tjenesteytere av forskjellige slag komme med anbud for hva arbeidet vil koste.

Svenskene er med

Austri har en liste med tilbydere som har meldt sin interesse og sagt fra hva de kan bidra med.

– Denne listen er det fortsatt mulig å melde seg på, sier Håkon Rustad. I byggefasen vil det ikke bare være behov for anleggsmaskiner og store entreprenører. Når 150 personer skal bo på brakkerigger er det blant annet behov for renhold og matservering. Det vil være behov for generelt vedlikehold av maskiner. Flere er mange både store og mindre virksomheter har meldt sin interesse, og for de store entreprenørene er det viktig å kjenne omfanget og bredden som finnes.

Men det er flere som er med i kampen om kaka. Det er store penger som skal investeres, det er snakk om 1,3 til 1,4 milliarder kroner.

– Det er mange svenske entreprenører som også viser sin interesse, forteller Håkon Rustad fra Austri. Hvis lokale entreprenører skal være med og ta sin del av kaka, er det en mulighet de må utnytte nå Både svenske aktører og nasjonale aktører med base helt andre steder i Norge kom til informasjonsmøtet, der rundt 50 forskjellige firmaer hadde møtt opp.

Det er for øvrig et svensk firma, OX2, som står for prosjekteringen og utbyggingen av Raskiftet.

Framdriftsplanen

Austri Vind vil ha anbudene i hus innen 15. november, uten bindende priser. Det tas sikte på at kontrakter skal skrives allerede ifra februar fram til juni.

Austri bestemmer seg om de går for å realisere prosjektet i løpet av våren som kommer.

Plan A er å begynne med arbeidene allerede i april. Får de startet så tidlig er målet å være ferdige til høsten 2017.

Plan B er å begynne etter sommerferien neste år. Da vil vindkraftverket i så fall være klar sommeren 2018.

Det er stor interesse lokalt hvorvidt utbyggingen kan bety opprusting av dårlige, lokale veger.

– Vi planlegger nå at transporten inn til området skal gå inn Næringlivegen. Da må vi i så fall bygge halvannen kilometer ny veg. Men uansett vil vi måte bruke vestsidevegen langs Osensjøen til returtransport, sier Rustad. Det vil kjøre 100 betongbiler for hvert vindmøllepunkt, det vil si 3.100 lastebiler kun for betongtransporten. Vegen er pr. i dag ikke dimensjonert til å tåle tungtransporten som blant annet tomme betongbiler vil bety. Austri Raskiftet og Statens vegvesen og fylkeskommunen er i dialog angående opprusting av vegen slik at den skal kunne tåle anleggstrafikken. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Blant annet hvor returvegen skal komme ned på fylkesvegen igjen.

Monika Søberg, Lokalavisa Trysil-Engerdal 21.10.15.