21. okt, 2015

Austri har søkt om å utvide planområdet i nordvest!

 

Nytt fra Åmot, Østlendingen 20. oktober, kunne fortelle at arbeidet med detaljplanleggingen har vist at det er behov for å justere planområdet i nordvest. “I oppstigningen mot høydedraget øst for Butjennet, er den mest hensiktsmessige veglinjen på ca. 180 meter, men utenfor den konsesjonsgitte plangrensa. For å kunne bygge denne traseen trenger Austri tillatelse av NVE for å utvide planområdet. Undersøkelser ble utført i sommer, og det skal ikke ha blitt gjort funn her.”
 
Vi kommer tilbake til saken når vi har fått innsyn i oversendte søknad om planendring m.m. journalført 19.10.15.