16. okt, 2015

Utbygger, hold det du lovte!


Kan Raskiftet vindkraftverk beskrives som et godt prosjekt? Et absolutt NEI! Flere av vilkårene er under sterkt press.

Seksjonssjef Øyvind Leirset, NVEs miljøtilsyn, holdt innlegget «Håndtering av detaljplanlegging og anleggsarbeid» under Norges energidager 2014. Om hva som kjennetegner gode prosjekter, sa han:

• kvalitet i planarbeidet
• i tråd med konsesjon
• aktører involveres
• dialog og informasjon

Og legger til: «God planlegging koster lite og gir stor gevinst (kostnad, tid og miljø)!»