15. okt, 2015

Billigste strøm på 15 år

www.glomdalen.no


Snittprisen for tredje kvartal var på 11 øre per kilowattime.

Fra konsesjonssøknaden for Raskiftet (juli 2012):

«Total kostnad for drift og vedlikehold anslås til å ligge i intervallet 10 – 15 øre/kWh. I tillegg må det påregnes nettrelaterte kostnader, kapitalkostnader, eiendomsskatt og årlig kompensasjon til grunneierne.»

Glåmdalen: 15.10.15.