14. okt, 2015

En vindstille og grå dag i planområdet for Raskiftet - på Sætersætershøgda

Opptak fra en rekke utsiktspunkter på Sætersætershøgda, et høydedrag nord for Halvorsberget, i planområdet for Raskiftet vindkraftverk. Kamera har fulgt veitraséen til Austri Vind og ÅF Geoteknik inn i området som vil raseres av en rekke turbiner med tilknytningsveier, om vindkraftverket realiseres. Opptaket åpner på høgdas høyeste punkt – turbin R 1311. Ulvsjøen og Ulvsjøfjellet befinner seg nord for Sætersætershøgda.