14. okt, 2015

Påmelding til informasjonsmøte om anbudsprosessen på Raskiftet

Trysil kommune informerer:

Anleggsarbeidene på Raskiftet skal snart ut på anbud. Næringssjef Gro Svarstad oppfordrer store som små firmaer til å komme på informasjonsmøtet i Søre Osen samfunnshus 19. oktober.

​- Det er viktig at også mindre aktører møter opp. For i en utbyggingsfase er det behov for mange ulike tjenester som graving, transport, dekkreparasjoner, diesel, mekaniske tjenester med mer. Og det er viktig for lokale aktører som er interessert i å delta, å vise fram at de finnes, sier Svarstad og ber interesserte om å melde seg på til henne innen torsdag 15. oktober.

Kontaktinformasjon: gsv@trysil.kommune.no  eller 474 72 926

 

Informasjonsmøte

Det er det svenske firmaet OX2 som skal kjøre anbudsprosessen for bygg- og anleggskontrakter for Austri. De har lagt opp følgende program for mandag 19. oktober:

Kl 12.30: Kaffe og smørbrød

Kl 13.00: Informasjonsmøte der Austri informerer om status i prosjektet og OX2 om anbudsprosessen, tidsplan med mer.

Kl 14.00: Nettverksbygging med mulighet for å knytte kontakter mellom større og mindre entreprenører og andre potensielle tilbydere.

Befaring

Tirsdag 20. oktober inviterer OX2 potensielle tilbydere til befaring med guide på Raskiftet der det etter planen skal bygges 30 vindkraftturbiner, fundamenter, 30 kilometer ny veg, 36 kV internt el-nett, 15 kilometer 130 kV luftledning og ny 36/130kV transformatorstasjon. Byggestart anslås til våren 2016.

 

*********************************************************************************************

I avtalen mellom Austri Raskiftet DA og Trysil og Åmot kommuner står det:

 

2. Lokale leverandører

a) Austri og TK/ÅK skal i samarbeid arbeide med mobilisering og informasjon til lokalt næringsliv, slik at dette er forberedt og best mulig rustet til å posisjonere seg for tjenesteleveranser i forbindelse med en utbygging. Dette skal gjøres gjennom følgende:

i. Arrangere leverandørkonferanser lokalt i kommunene

ii. Sørge for god informasjon lokalt om gangen i anskaffelsesprosessen

b) Austri vil tilrettelegge utbygging og drift av vindkraftverket slik at også lokale leverandører skal kunne konkurrere om oppdrag i tilknytning til parken. Det skal blant annet gjøres ved å dele opp leveransene slik at mindre selskaper kan være med å konkurrere om oppdrag for deler av utbyggingen.

c) Austri skal så snart konsesjonsspørsmålet er avklart definere behov og gå ut med anbud rettet mot lokale tilbydere av tjenester innenfor overnatting og bevertning slik at lokale aktører er i stand til å gjøre nødvendige forberedelser og investeringer.

 

Har det vært gjennomført leverandørkonferanser i kommunene?