6. okt, 2015

Åmot mister sin dyktige kommuneplanlegger!

 

Et gjennomtenkt, men vedmodig valg.

Finn Nygård har sagt opp sin stilling som kommuneplanlegger i Åmot, og avslutter med det et over 30-årig arbeidsforhold som har vært interessante og givende år i kommunens tjeneste. Finn vil bli savnet!

Foto: Finn Nygård orienterer Åmot kommunestyre da konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk var oppe til behandling 28. november 2013.