30. sep, 2015

Bye, Bye til vindmålermasta på Kvitvola!

29. september 2015: Presisjonsflyging må til når vindmålermaster skal demonteres.