25. sep, 2015

Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern 22.09.15.

De formelle vedtak knyttet til konsernetablering av Gudbrandsdal Energi (GE) ble gjort i generalforsamling/styremøte 22.09.15. Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Konsernetableringen skal gjøre GE bedre posisjonert for å kunne videreutvikle seg innenfor de virksomhetsområdene selskapet i dag driver.

Konsernetableringen innebærer at eierkommunene har sitt eierskap i Gudbrandsdal Energi Holding as, som har fire heleide datterselskap for marked, nett, produksjon og investering i fornybar energi. Konsernetableringen bygger på samme eierprinsipper som de fire eierne vedtok i forbindelse med eierløsningssaken i 2013.

Kjekt å vite når konsernet opptrer som deleier av både Austri Vind DA og Austri Raskiftet DA, og er i gang med å øke sin aksjeandel i Austri.

Kilde:  www.ge.no/geavisa/gudbrandsdal-energi-omdannet-til-konsern/