24. sep, 2015

Vestside-vegen langs Osensjøen fotografert 17. september 2015!

Fylkesvei 562 (Vestside-vegen) holder dårligere standard enn grusveiene i Nord- og Østmarka i Oslo. Vil bryte helt sammen med tanke på våtere og villere vær i framtida. Tungtransporten inn i planområdet for Raskiftet vindkraftverk var opprinnelig planlagt å gå langs Vestside-vegen. Disse planene er endret.