19. sep, 2015

Ber om grundigere undersøkelse av Kjølberget

www.ostlendingen.no

Naturvernforbundet i Hedmark har bedt om at Kjølberget undersøkes grundigere for sjeldne arter før det fattes et endelig vedtak om vindkraftanlegg.

– Kjølberget skiller seg markant ut fra det (aller) meste av annen gammelskog på Finnskogen, det bør anses som tilnærmet regionalt unikt, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

Østlendingen og Glåmdalen: 18. september 2015.