13. sep, 2015

Anders Nyhuus (Trysil H): Motsvar til "Du er hva du gjør"

hoyre.trysil.no

- Under overskriften “Du er hva du gjør” i leserinnlegg i Østlendingen 11/9, går Arbeiderpartiets Gry Eriksen løs på noen av Trysil Høyres forslag til vedtak i enkelte næringspolitiske saker i perioden som har vært. Jeg gir Eriksen helt rett i overskriften: “Du er hva du gjør”. Ellers er hennes innlegg en feilaktig fremstilling av Høyres oppfatning i disse sakene. Jeg foreslår at Eriksen har mer fokus på eget partis politikk enn på vår. Det blir gjerne riktigere da.

- Vindkraftutbygningen på Raskiftet er ikke et næringsutviklingsprosjekt. Det er et prosjekt som Austri Vind bygger på kommersielt grunnlag. De skal tjene penger på investeringen, og grunnlaget er grønne sertifikater i energimarkedet. Energiproduksjonen er grønn bare hvis den erstatter karbonbasert energi. Vindkraft har ikke klimaeffekt i seg selv, om den ikke kan brukes hos energiforbrukere som ellers vil forbruke karbonbasert energi. Hvis ikke Austri Vind finner investeringen lønnsom, blir ikke vindkraftverket bygget. Vindkraftverket vil, om det blir realisert, innebære en erstatningsinntekt til Trysil Kommune, på bekostning av naturverdier over store områder, støy og visuell forurensning for hyttefolk og fastboende rundt Osensjøen. Virkningen på det lokale næringslivet blir minimal og kortvarig. Innfallsporten til “Trysil naturens fornøyelsespark” blir altså ett av landets største vindkraftverk. Derfor stemte Høyre i mot. Det siste vi vikk orientering om i formannskapet er at Austri planlegger egen anleggsveg inn i området, og at vegen langs Osensjøens vestside ikke blir rustet opp i det omfang som opprinnelig lovet. Arbeiderpartiet solgte alle naturverdier og bolyst i Osensjøområdet i bytte mot noen få milioner i inntekt til kommunekassa. Du er hva du gjør.

Trysil Høyre: 11. september 2015.