13. sep, 2015

Hvem vinner på vind ?

www.gd.no

- En ting er at vi delvis må finne oss i at natur ofres for veier, jernbane, flyplasser, boligområder etc, etc. Men vindkraftutbygging - det er intet annet enn villet, bevisst og aldeles unødvendig hærverk mot vår felles naturarv. Støttet av meningsløse subsidier og igangsatt i et marked som er mettet av kraft og derav fallende strømpriser og særdeles usikre økonomiske utsikter.

GD: Karin Leonhardsen, 13. september 2015.