7. sep, 2015

Ideskisse – skiløypetraséer -> avbøtende tiltak

Ny skiløype – forslag til løsning: 1) Grønn: Eksisterende skiløype som kan opprettholdes 2) Rosa: Ny skiløype – foreløpig trasé 3) Stiplet linje i gult/svart: Eksisterende skiløype som ikke kan opprettholdes 4) Blå stjerne: Utsiktspunkt (?) Merk at fremtidige skiløyper innenfor planområdet ikke kan fastsettes før turbinposisjonene er fastsatt. Uansett vil innbyggerne i Åmot bli henvist til skiløyper i Trysil hvis man ønsker å gå på ski innenfor planområdet.