7. sep, 2015

OX2: Oppdatert støysonekart etter 1. runde

Oppdatert støysonekart etter 1. runde med anskaffelsesprosess av turbiner. (Sammenlign OX2s støysonekart med kartet som viser støyutbredelse over hav/sjø.) Vi kan med høy sannsynlighet si at beboerne på begge sider av Osensjøens søre del, vil bli belastet med støy i perioder når det blåser fra vest – spesielt om våren og på sommeren. Også på østsida av sjøen fordi naboene vil få både den direktereiste bølgen og en refleksjon fra vannet. Støybelastningen vil bli svært væravhengig. Når det blåser østlige vinder, vil vi høre lite eller ingenting, men sjelden vinden står på fra øst. Bor du på østsida - innenfor en avstand på ca. 3 km fra verket – vil du utsettes for plagsom støy i perioder været ligger til rette for det. Det har vi advart mot gjennom hele prosessen. Rådmannen i Trysil tilrådde ikke konsesjon nettopp av hensynet til faren for støy. I Trysil valgte politikere fra H, KrF og FrP å følge rådmannens innstilling. I Åmot var det politikere fra Ap og SV som sa et klart nei. Rådmannen innstilte på ja.