7. sep, 2015

Støyutbredelse over hav (sjø)

Det er grunn til å tro at støykartet for Raskiftet undervurderer støyutbredelsen over vannet. Her et sjeldent kart hvor konsulenten har vist støyutbredelsen over hav – ikke ulikt forholdet mellom Osensjøen og fjellet. Merk hvordan støyen brer seg utover Fåfjorden NØ på kartet. Dette er nok nærmere virkeligheten enn støykartet OX2 har laget.