7. sep, 2015

Foto av adkomstvegen innover til Halvorsberget sør

Inntrykk av dagens standard på skogsbilveg som skal utbedres til adkomstveg for tungtransport inn i planområdet fra sør. Prislapp for utbedringene? Ikke imponerende standard så utbedringene vil komme til å koste MANGE kroner...