5. sep, 2015

Venstre vil kreve el-sertifikater for solceller

www.ge.no

(Montel) I budsjettforhandlingene i høst vil Venstre kreve at bedrifter får elsertifikater for all solcellestrøm de produserer, i tillegg til å slippe innmatings- og forbrukstariff, sier nestleder Ola Elvestuen.

Får Venstre gjennomslag for sitt forslag under forhandlingene, må vind og sol konkurrere om gjenværende el-sertifikater. Raskiftet og Kjølberget vindkraftverk vil ikke bli lønnsomme uten sertifikatene. Hva skjer med prosjektene hvis alle sertifikatene er solgt før Austri Vind banker på elsertifikat-døra?

GE: 2. september 2015.