5. sep, 2015

Krever fylkesmennene skal være tilbakeholdne med innsigelser

PLANSAKER:

 

Visste du at Kommunal- og moderniseringsministeren har sendt brev til fylkesmennene med be­­skjed om at de skal være til­­­bakeholdne med å frem­­me innsigelser i plansaker?

 

Se opptak fra Dax18, 3. september:

"Naturfiendtlig regjering". I studio Nina Jensen, WWF i Norge, og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56090315/03-09-2015#t=27m59s 

 

Bakgrunn for debatten var naturvernorganisasjonenes oppslag "Naturfiendtlig regjering" i Dagsavisen 3. september. Den finner du her:

 

http://www.dagsavisen.no/innenriks/regjeringen-er-naturfiendtlig-1.391172

 

Legg gjerne inn en kommentar i Dagsavisens kommentarfelt hvis du mener det er kritikkverdig at vindkraft på land ikke står oppført på naturvernorganisasjonenes liste over regjeringens negative "saker" for miljøet.