4. sep, 2015

Raskiftet: Layout uten veier 13.08.15

"Det skal så langt det er råd legges til rette for at Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget kan være turmål også vinterstid" står det i anleggskonsesjonen. Som vi ser av detaljplanleggingen, er de fleste turbinene plassert i nettopp disse turområdene. Faren for iskast vil indirekte stenge disse områdene for ferdsel vinterstid.