4. sep, 2015

Raskiftet: Layout med veier 13.08.15.

Raskiftet vindkraftverk med turbiner og veier slik anlegget framstår så langt i detaljplanleggingen. Grunnundersøkelsene kan avdekke forhold som vil kreve justeringer. Ankomstvei inn i planområdet sør for Halvorsberget.