4. sep, 2015

Austri: Foreløpig framdriftsplan -> Raskiftet

 

•Investeringsbeslutning 1.kv 2016
•Byggestart juni 2016
•Miljø-, Transport-, og Anleggsplan er planlagt ferdigstilt ca. 1. november 2015
•Avskoging mars 2016 => MTA godkjent senest februar 2016

Dette er en ambisiøs plan, og forutsetter:


–At prosessen med detaljplan og MTA går som planlagt i NVE og kommunene
–Tidsplan for prosjektering og anskaffelser holdes
–At finansiering kommer på plass og tidsplan for investeringsbeslutning holdes
–At prosess med grunneieravtaler, tinglysning og erstatninger ikke krever lange prosesser

 

Kilde: Informasjonsmøtet mellom Austri og grunneierne - 13. august 2015.