2. sep, 2015

LNLs velgeraksjon 2015: Kjære medlem!

 
La Raskiftet Leve er medlem av organisasjonen La Naturen Leve.
 
Vi sender derfor LNLs oppfordring videre til våre medlemmer.
 
 
 
Kjære medlem i LNL!
 
Du har vel sett det allerede, enten på hjemmesiden vår eller i ditt lokalmiljø; men likevel: Nå i dagene før valget har La Naturen Leve satt i verk en landsomfattende velgeraksjon.
 
Vi ønsker at våre medlemmer og sympatisører fra nord til sør skal konfrontere lokalpolitikerne i vindkrafttruede kommuner med de negative konsekvenser utbygging medfører.

Vi ber deg om at du går inn her:
 
og leser den informasjonen som er lagt ut. Deretter håper vi at du aktivt vil støtte aksjonen. Delta i politiske møter før valget, still spørsmål av den typen du finner på hjemmesiden, skriv et innlegg i lokale medier, på Facebook eller Twitter. Videresend også gjerne denne e-posten til familie og venner og andre som du tror vil støtte oss.

Blir vi mange nok, er vi sikre på at vi kan gjøre en forskjell!

NB! Du som mottar denne e-posten på vegne av en organisasjon, vennligst videresend til medlemmene snarest i henhold til egne medlemslister. Takk!

 
Vennlig hilsen
på vegne av styret

Vidar Lindefjeld
politisk rådgiver
LNL

PS: Lurer du på noe? Trenger du hjelp til å skrive eller utforme spørsmål? Ta kontakt med meg! Telefon 915 17 249