Dersom skatt på verk og kraftlinjer faller bort...

1. aug, 2015
www.nrk.no

- Ordfører i Måsøy, Gudleif Kristiansen, syns ikke noe om at det foreslås at vindkraftkommuner skal bli fratatt muligheten til å få inntekter fra vindkraftanleggene.

NRK Finnmark: 22. juli 2015.