6. aug, 2015

Nytt skatteframlegg hissar opp Hardanger

www.avisa-hordaland.no

Dei ville ikkje ha mastene.

- Men no står monster­mastene der, lite me kan gjera med det. Men om me no skal tapa inntektene dei trass alt gjev oss, trur eg me får eit nytt opprør i Hardanger!

Avisa Hordaland: 6. august 2015.