21. jan, 2016

Vindkraft er utgått på dato

 

Svært mange velutdannede og erfarne fagfolk fra ulike ståsteder er samstemte om at vindkraft er et tilbakelagt stadium som ikke har livets rett i fremtiden. Den støttes bare av utbyggere som vil tjene penger på produksjon av møllene og inntektene fra subsidiene (grønne sertifikater). Her er uttalelser fra ulike fagfolk:

Dagsavisen 06.01.16: Prof. emeritus NMBU Olav Hjeljord: Klimastrategi i sårbar natur. «Det vi nå trenger er ikke gårsdagens teknologi».

Teknisk Ukeblad 16/15: Prof.emeritus NTNU Asle Skei: Skader på vindkraftverk som følge av lynnedslag. «Som utenforstående undrer jeg virkelig om de som til slutt blir eiere og brukere av vindkraftverkene har forståelse for hvilken framtid de vil kunne møte.»

Glåmdalen 22.12.15: Prof.emeritus natur og miljøvern Sigmund Hågvar: «I kommunalt perspektiv står valget mellom å redde kommunens verdifulle naturarv for ettertiden, eller å sluke et tidsbegrenset økonomisk åte utlagt av utbyggeren.»

Professor NTNU Anders Skonhoft: «Hvem kan stoppe denne galskapen og ressurssløsingen?»

Prof.emeritus Einar Sletten: «Ei tragisk feilsatsing. Subsidiar til vindmøller bør heller brukast til opprusting og utviding av umoderne kraftstasjoner og linjenett.»

Prof. emeritus elkraftteknikk NTNU Odd W. Andersen: «Etter beste evne har jeg advart mot den enorme satsingen på vindkraft her i landet.»

Forskere i Statistisk sentralbyrå: «Grønne sertifikater er verken bra for miljøet eller god samfunnsøkonomi.»

Tretten styremedlemmer i Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott Sverige med ordførande Harry Frank: «Meningsløs satsing på vindkraft: Nu börjar förståelsen växsa för at alla är drabbade av en gigantisk felsatsing – på vindkraft …»

Sivert Göthlin, tidligere ansvarlig for driften av Vattenfalls el-produksjon og det svenske stamnettet: «Vindkraften er både dyr och onödig.»

Disse sitatene kan tas til inntekt for motstand av vindkraftutbygging. Du er i godt selskap ved å stemme mot.

Torstein Hervland, Glåmdalen 18.01.16.