21. jan, 2016

Kort sagt: Europa mangler fornybar kraft som kan lagres

 

10. januar skriver Ole Mathismoen i Aftenposten godt om Siragrunnen - men kunne han utdype et par ting?

1. «På klimatoppmøtet i Paris ble det enighet om at alle land må bygge ut det de makter av fornybar energi for å stanse utslippsveksten.» Skal utslippsveksten stanses, må det bygges fornybar energi som faktisk fører til målet. I vannkraftlandet Norge gjør ikke lagringsudyktig vindkraft det; derimot, på visse forutsetninger, vår regulerbare vannkraft. Den kan dekke deler av Europas behov for effekt/balansekraft. Ifølge Mathismoen kan «ren vindenergi fra Siragrunnen eksporteres til andre land og dermed redusere behovet for fossil energi». Det er mer ønsketenkning enn realisme. Det Europa mangler, er fornybar kraft som kan lagres.

2. «Norge er en stormakt i ambisiøse klimaløfter, men dårligst i klassen på gjennomføring.» Mon det? All vår kraft er fornybar, det er også snart 67 prosent av vårt totale energiforbruk. Ingen andre land har slike tall. Ja, det gjenstår store utfordringer på en del områder, men klimasinke? Vi har for eksempel i årevis solgt vannkraft til Europa. Mye mer vil det bli. Kan et land som går mot et fornybart kraftoverskudd på 30-50 TWh mot 2030, være «dårligst i klassen»?

Vidar Lindefjeld, Oslo

 Aftenposten: 18.01.16.