24. des, 2015

Vindmøller: Flyveblad

 

 

«FAGRE LØFTER»: Politikerne i Nord-Odal som ønsker ny avstemming i kommunestyret om vindmøller har latt seg kjøpe av E.ONs fagre løfter. Det E.ON gjør i Nord-Odal minner mye om det Telenor har vært med på i Usbekistan, skriver Tor Arne Voll.

Grunneiere til en eventuell vindmølleutbygging i Nord-Odal har nylig gitt ut et flyveblad til innbyggerne i kommunen. Dette bærer preg av å være skrevet MPHP (med påholden penn) av E.ON.

Når man også leser hvor dårlig det ifølge rådmannen vil bli i bygda uten vindmøller, så må det være flere som har holdt i pennen. Flyvebladet dreier seg kun om én ting – frykt for at de få grunneierne skal gå glipp av lettvinte inntekter. Det er et gammelt ordtak som sier: Mye vil ha meir og f... vil ha fleir.

De negative sidene ved utbygging er ikke nevnt med ett ord:

Vindmøller som kan bli opp mot 250 meter høye – til sammenligning er Oslo Plaza 120 meter. De høyeste målemastene som E.ON har satt opp er 120 meter – disse synes godt mot vesthimmelen.

Så kan man tenke seg hvordan vesthimmelen bli seende ut med noen kolosser av vindmøller som er 250 meter høye.

Bygging av adkomstveier er ikke nevnt med ett ord. Disse vil bli 12–15 meter brede. Fyllmasse til disse skal tas ut i området for utbygging. For å få vindmøllene og noen monster av kranbiler opp til for eksempel Sognkjølen, må veien sno seg opp til toppen.

Veiene kan ikke ha mer enn 5 prosent stigning og alle svingene på veien vil antagelig bli 20– 30 meter brede. Det vil si at store deler av gammelskogområdet som E.ON sier de har «tatt hensyn til», må fjernes. I tillegg skal det produseres og fraktes inntil 30.000 m3 betong i områ- det.

Støy fra vindmøllene er oversett. Ifølge nyere forskning kan lyd fra vindmøller ved «rett» vindretning høres 5 km unna. Det vil si at hele vestsida i Nord-Odal fra Sør-Odals dele til Bruvoll blir berørt av støy.

I tillegg vil skyggekast fra vindmøllene berøre alle boligfelt på Sand og Bruvoll. Når man vil sitte og nyte kveldssola vil denne bli dekket av roterende blad på vindmøllene. På nattehimmelen vil blinkende lys fra mastene lyse opp himmelen mot vest.

Det er ikke tatt hensyn til Svarttjernet som drikkevannskilde for 3000 personer. Det brant nylig en vindmølle på Fitjar, noe som medførte utslipp av 400 liter olje. Ifølge Miljødirektoratet kan én liter olje forurense én million liter vann. Når en vindmølle brenner finnes ingen mulighet for slokking. Man kan tenke seg hva som da skjer med skogområder i tørkeperioder.

Store områder med myrer skal dreneres og tørkes ut. Alt dyreliv som er avhengig av de våte myrene vil forsvinne. Myrene lagrer dessuten store mengder karbon. Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale klimautslipp i 60 år. På myrer som grøftes og dreneres dør torvmosene i overflaten og karbonfangsten stanser opp. Torva nede i myra vil omdannes og lekke store mengder karbon, både i form av CO2 og lystgass. Karbonlagre, som det har tatt naturen tusenvis av år å bygge opp, vil bli ødelagt i løpet av få år.

Prosjekter som dette vi aldri kunne gå i pluss miljømessig. Til det vil ødeleggelsene bli alt-for store.

Politikerne i Nord-Odal som ønsker ny avstemming i kommunestyret om vindmøller har latt seg kjøpe av EONs fagre løfter. Det E.ON gjør i Nord-Odal minner mye om det Telenor har vært med på i Usbekistan.

Tor Arne Voll

Glåmdalen: 24.12.15.