23. des, 2015

Grønn velferd: Redd Nord-Odals naturarv!

 

Nord-Odal kommune er nå under sterkt press fra utbyggerselskapet E.ON, som ønsker at de folkevalgte skal snu og si ja til vindmøller. I nasjonalt perspektiv er utbyggingen unødvendig fordi vi allerede har overproduksjon av billig strøm. I kommunalt perspektiv står valget mellom å redde kommunens verdifulle naturarv for ettertiden, eller å sluke et tidsbegrenset økonomisk åte utlagt av utbyggeren.

Nord-Odals flotte natur bidrar til livskvalitet for befolkningen, og gjør kommunen attraktiv for hytteliv og turisme. Kommuner som ønsker tilflytning bruker i dag ofte naturverdiene som et kvalitetsstempel. Man tilbyr flotte rekreasjonsområder, jakt- og fiskemuligheter, villmarksopplevelse – og det som svært mange søker i dagens travle samfunn: Fred og ro – og stillhet. Nord-Odal har alt dette – enn så lenge.

Det er en alvorlig avgjørelse å la slike verdier gå irreversibelt tapt. Kommunepolitikere har et særlig ansvar for å forvalte naturgitte verdier i et langsiktig perspektiv. Ved å si nei til et naturødeleggende vindindustriområde sier man ja til et annet sett verdier, som er varige. Dette er viktig: Et fornyet nei til E.ON er et ja til et knippe andre varige verdier: Ja til Songkjølen og Engerfjellet som en fantastisk og varig rekreasjonsressurs, ja til bevaring av naturkvaliteter og biologisk mangfold i gammelskoger og på hei og myr, og ja til utfoldelse av den viktige allemannsretten.

Enhver kommunes grunnleggende oppgave er å sikre innbyggernes velferd. Men velferd er ikke bare det som er tilrettelagt og det som er verdifullt fordi det har kostet penger. Sikring av naturverdier som produserer livskvalitet kan betegnes som grønn velferd.

Et nei til E.ONs lokkemidler er et ja til et sett helt andre verdier, som fritt kan tas med inn i fremtiden. Kommunens flotte natur er et unikt gode som de folkevalgte bør hegne om – med stolthet.

Sigmund Hågvar, professor emeritus i natur- og miljøvern

Glåmdalen: 22.12.15.