4. des, 2015

Glåmdalen: Omkampen verdiløse fantasilioner

Glåmdalen 4. desember. Av Bottolf Bakstreverstuen:

Omkampen verdiløse fantasilioner

Formannskapet i Nord-Odal har gjort et klokt og riktig vedtak i kampen mot mektige krefter som vil rasere naturmangfold, kulturminner og opplevelsen av natur som fortsatt er frie for store tekniske inngrep. At E.ON nylig troppet opp på møte i kommunen lenge etter at disse planene er avfeid som useriøse,bare bekrefter at vedtaket er riktig. Nå gjelder det å holde hodet kaldt og kjempe for lokal råderett over det som er igjen av verdifull natur.

Som det fremgår av avisoppslaget i Glåmdalen 30. november er det for sent å lokke med verdiløse «fantasilioner»» nå. Før kommunen avviste planene var det liten vilje til å garantere for langsiktige arbeidsplasser og varig avkastning fra kraftproduksjonen.

Alle oppegående borgere i dette landet har for lengst forstått at økonomien i vindmøller er katastrofalt dårlig både i Norge og Sverige. At vi som skattebetalere skal være med på å finansiere slike prosjekter må det gjøres opprør mot, fordi alternativene er så mye bedre og mer lønnsomme.

Flytt de grønne sertifikatene og offentlige tilskudd over til solcellepaneler i nye bygg, og bruk offentlige penger til vedlikehold av ledningsnettet og opprusting av eksisterende vannkraftverk. Det vil gi lokale arbeidsplasser og frigjøre mye mer energi enn vindmøller i Odalen og andre steder.

Jeg ser at Våler kommune har inntatt motsatt holdning til utbyggingen på Kjølberget. Hva har rådmannen og kommunestyret gjort av vedtak som sikrer eiendomsskatt og varig avkastning fra eventuell utbygging der?   Hvis ikke politikerne stiller klare og forpliktende krav kan kommunen bare glemme skatteinntekter. Våler kommune tar en skyhøy risiko for at det eneste resultatet blir rasert natur. Skal man ha vindmøller i innlandet er alternativet å sette dem opp der det er infrastruktur fra før. Hafjell og Trysilfiellet hadde vært glimrende steder.  

Vi har ikke råd til å ofre de siste restene av natur. Et viktig politisk ansvar både lokalt og nasjonalt er å stoppe naturødeleggelser som medfører at stadig flere arter forsvinner fra vår fauna ogflora. Situasjonen for mange arter er langt mer alarmerende enn klimaendringene. På kort sikt er det en mye viktigere oppgave å sikre levende natur enn å sette i gang nye energiprosjekter.

Energipolitikken må legges om for å gjøre det mer lønnsomt å skru av lys vi ikke bruker. Politikerne kan for eksempel begynne med å endre nettleie på strøm fra fastpris til prosentandel av forbruket. Eneste farbare vei om vi skal redde kloden fra undergang er å få energiforbruket ned.