23. nov, 2015

Gjøvik-politikere funderer på å kjøpe seg tid med kraftfondet

www.oa.no


– Hvor kommer de 300 millioner kronene fra? spør Rolijordet.

Han opplyser at finanskapitalen ikke bare består av et kraftfond, men av flere elementer. Han venter nå på en redegjørelse fra rådmannen.

OA: 21.11.15.