19. nov, 2015

Hva skjer i Eidsiva?

 

Eidsiva: Innlands Spot økte fra ca. 20 øre kWh til 43,25 øre i oktober. Johansen lurer på hvorfor når Nord-Norge leverer samme vare for 27,61 øre.

 

Østlendingen 13.11. 2015.

Hva skjer i Eidsiva?

Av Tormod Johansen

Ble for noen måneder siden kraftig provosert av diverse pensjonsavtaler som STYRET i Eidsiva hadde inngått med folk i toppledelsen. Kan også prøve å forklare litt av bakgrunnen for min reaksjon, og hvorfor jeg valgte å forlate Eidsiva som strømleverandør:

Mye av Eidsivas overskudd har i hovedsak de senere år blitt utbetalt i utbytte til eierne, dvs. div. kommuner, og blant dem min kommune Ringsaker. Og ikke bare det. Dette blir regnet inn som en sikker inntekt i budsjettet hvert år!!

Konsekvensen for meg blir da: Mindre utbytte til min kommune (Ringsaker) som igjen vil føre til at kommunen må få inn mer penger, som igjen fører til at jeg må betale enda mer eiendomsskatt.

Men det jeg lurer på Eidsiva hvorfor har Innlands Spot økt fra ca. 20 øre kWh til nå i oktober til 43.25 øre?? (Har noen basseng her blitt tomme uten at vi har fått beskjed)??

Har siden jeg skiftet leverandør på strøm hatt den gleden at strømmen min har vært en del billigere fra Helgelandskraft («Trygg Innkjøpspris»), men så stort sprik som det ble i oktober, har det aldri vært. Hvorfor skal Eidsiva forlange 43,25 øre pr. kWh når konkurrenten langt oppe i Nord-Norge leverer samme vare for: 27,61 øre? Dette var heller ikke noe grunn for meg til å skifte leverandør av strøm, men tar det selvsagt som en ekstra bonus. 15,64 øre spart pr. kWh. Over kr 240 rett i lommeboka.

Jeg håper og tror at denne ekstremt høye prisen ikke er en konsekvens av diverse pensjonsavtaler som skal dekkes inn, men er en naturlig(?) prisjustering som skjer i markedet. Uansett har Eidsiva en jobb å gjøre for å rette opp tilliten til meg. Kommer gjerne tilbake som strømkunde, men da må det vises evne og vilje til å konkurrere på lik linje med andre aktører i bransjen.